FIRMA

Firma PUH Z. P. PRAGAL rozpoczęła działalność gospodarczą o profilu zgodnym z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej od dnia 17.08.1996 r. W 1998 roku otrzymała koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej:

  • stałej lub doraźnej,
  • polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
  • polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych {przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

Firma zajmuje się doraźnym i okresowym utrzymaniem czystości, zabezpieczaniem marmurów, konserwacją granitów itp. Posiadamy własną hurtownię środków myjąco - czyszczących oraz urządzeń i maszyn sprzątających.

Oprócz firm wymienionych w załączonym wykazie, świadczyliśmy usługi dla Urzędu Wojewódzkiego, Teatru, Banków, Szkół, WOMP-u, itp. Stosujemy środki krajowe i zagraniczne posiadające atesty PZH. Współpracujemy z firmami z Tarnowa, Kielc, Warszawy oraz Żywca. Jesteśmy firmą wiarygodną i nowoczesną, stosującą nowe technologie, środki i urządzenia.

DESIGN BY DZIUBINSKI.PL